In Russian Tovarishchestvo neftyanogo proizvodstva bratyev Nobel